Янтай шин хай уул уурхай механикын компани

Холбоо барих
Утас:
+86-15801534021 
Факс:
+86-535-6300568 
И-мэйл:
oneteqsbao@126.com 
Хаяг:
ян тай хотын дээд мэргэжлийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номер 

Баннер
XINHAI-Xinhai үрэлтэд тэсвэртэй кауцук
Бүтээгдхүүний давуулаг тал 1、Шилдэг үрэлтэд тэсвэртэй чанар 2、 Чадал их 3、Суналтын чанар сайн 4、Харимхай чанар сайн 5、Уралтад тэсвэртэй , харимхай чанар сайн Онцлог 1、Шилдэг үрэлтэд тэсвэртэй чанар 2、Чадал их 3、Суналтын чанар сайн 4、Харимхай чанар сайн 5、Уралтад тэсвэртэй , харимхай чанар сайн Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-Бутлах машины кауцук жийрэг хавтас
Бүтээгдхүүний хэрэгцээ ШинХай-ийн үрэлтэд тэсвэртэй кауцук жийрэг хавтас нь өндөр доод нэгдэлээс бүтжээ , үрэлтийн машний загвар、эргэлтийн тоо、мөхлөгийн тоо、материалын хатууц зэрэг болон бүтээгдхүүнийг шаардсан чанарийг үндэслэн баримжаад нийцсэн үндэслэнүрэлтэд тэсвэртэй кауцук жийрэг хавтасний өндөр ,өргөн , янжыг болон хэргэлэх материалыг тогтоон , хамаг сайн үрэлтийн үр бүтэмж болон хамаг урт эдэлгийн цагт хүрэгхээр цармайдаг . Одооханд тус зүйлийн хавтас нь гуч гаруй зүйл бий .
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-Үрэлтэд тэсвэртэй кауцук морийлт
Бүтээгдхүүний хэрэгцээ Шин хай компань нь ус үгэйдүүлэх шигшүүр төсөвлэх талаар олон өвөрмиц технологтай. ус үгэйдүүлэх шигшүүрийн шигших хавтасны гол хэсэг нь хэвтээ төвшин дээр дээш хазайна,шигшүүр хавтаны хойт хэсэг болон гол хавтан нь 45 гирадүс өнцөг хавчьна,хоёр тэнцүүртэй доргилтот цахилгаан машиныг хэвтээ угсарчээ,ниг нь нөгөө дээр үзүүрт байрлж эргэлдэхд тэнцүүргүй хүндийн хүчинээс болсон буцан эргэх нь шигшүүрийн ажиллагийг тун тогтвортай болгож шигшүүрийн тор нь шигэтгэх хэлбэртэй болхор угсарах болон хэсэг газары нь сольхд хялбар. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-Гурван нээлтэт Автомат чиглэл солих хавхлаг
Бүтээгдхүүний хэрэгцээ Уурхайн ээдэн,уурхайн шааруу,сүүл уурхай зэрэг ээдэн биет болон эл төрөлийн бэлтгэл хэрэглээтэй татуурын ус ялгах систем ,химийн ааж үйлдвэрийн илжэрэмтгэй дамжуулагчд хэрэглэгднэ. Ажиллах даралт: £0.7Mpa Уурхайн ээдэн дамжуулах системийн шааруу ээдэнгийн татуур нь ер дээн ниг хэрэглж ниг бэлтгэнэ,бэлтгэл хэрэглээтэй татуурыг сольхд хамгийн баг даан хоёр хавхлагыг ажиллуулбал саяь гүйцэтгэнэ,олонхыдоо гурван нээлттэй байрьд бүглэрэхээс болж ажил зогсно,сүйтгэл нь их.Олон уурхайн уул хоёр татуур хоёр хоолойн шугамын аргаар тус асуудалыг сийдвэрлдэг,гэвэч хоолой замын хэрэглэх бэл нь өндөр,хэрэв та Гурван нээлтэт автомат чиглэл солих хавхлагыг сонгон хэрэглбэл бүрэмсэн тус асуудалыг сийдвэрлнэ,зөвхөн нигл хавхлагын үнтэй,ниг зорвос хоолой замын бэлийг арвилах бөгөд хялбарханаар автомат эжэмшилийг бэелүүлнэ. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-Үрэлтд тэсвэртэй хий эзэмшилт хавчуур хоолойт хавхлаг
Бүтээгдхүүний давуулаг тал Өндөр үрэлтд тэсвэртэй,илжэрэлтд тэсвэртэй Даралтын хүчиний сүйтгэлгүй,бүглэрэхгүй,задрахгүй,ус сэргэйлэх алхан цохилттай Шингэн хатуу буюу хий хатуу хольмог будаст онц тохьромжтай Онцлог 1.Өндөрүрэлтдтэсвэртэй,илжэрэлд тэсвэртэй 2Даралтын хүчиний сүйтгэлгүй,бүглэрэхгүй,задрахгүй, ус сэргэйлэх алхан цохилттай 3.Шингэн хатуу буюу хий хатуу хольмог будаст онц тохьромжтай 4.Түүхий жиоопи хоолойн углуур нь ширхэглэг эдийн сайжруулсан бүтэцтэй,үрэлтдтэсвэртэй,ядралыг эсэргүцэх чадвартай 5.Нээхд дамжуулагч нь бүхүйл огтлоос гадрагаар урснаа, урсгалыг харшлах хүчин бараг байхгүй 6.Алас эжэмшил болон автомат эжэмшилд хялбар Хэрэглэгдэх хэвцээ Эл төрөлийн элэгдэлт болон элэгдэлгүй хоолойн замын дамжуурын автомат эжэмшил болон алас эжэмших Химийн ааж үйлдвэр,уурхайн уулын эмийг жигдээр нэмэх Уурхайн уулын уурхай хайн сонгох технолог дундах жигдээр уурхай оруулах хавхлаг,хялбарханаар уурхайн хэмжээг тэнцүүлнэ. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-Үрэлтэд тэсвэртэй Хавчуур хоолойт хавхлаг
Онцлог 1.бүхүйл огтлоос гадраг:урсгалыг харшлах хүчин бараг байхгүй 2.Дотор углуурыг сольж болно:зөвхөн дотор углуурыг сольбол хавхлаг нь шинчлэгднэ. 3.Абсолют битүүмжтэй:уян хатан чанар нь тун сайн шин хайүрэлтдтэсвэртэй түүхий жиоопийн дотор углуураар битүүмжэлжээ. 4Үрэлтд тэсвэртэй:шин хай компань“шингэн фасын зор”ашиглан үйлдвэрлсэнүрэлтдхэт тэсвэртэй түүхий жиоопийг хэрэглсэн болхор хэрэглэх цаг нь улсын дотоодд үйлдвэрлсэн түүхий жиоопигоос 10~15 дахин. 5.Ядралыг эсэргүцэх чадвартай:шин хайүрэлтдтэсвэртэй түүхий жиоопийн ядралыг эсэргүцэх чадвар нь сайн,хэрэглэх цаг нь урт, улсын дотоодд үйлдвэрлсэн түүхий жиоопигоос маш их зүрээтэй. 6Миханик хэсэгийг хамгална:зөвхөн түүхий жиоопи дотор углуур нь түүхий эдтэй хүрэлцэх болхор миханик хэсэгийг хамгална. 7.Битүүмжлэх төхөөрөмжгүй болхор бүглэрэх асуудал оршохгүй. 8.Сольхд дөгөм,сүйтгэл бага. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-40P-SPRзагварын усан доор байгаа хольцтай насос
Бүтээгдхүүний хэрэгцээ Өнгөт төмөрлэгийн нойтоноор боловсруулах : дуулаг,цайр,алт,мөнг,жэс,манган, ховор шорой зэрэгийг нойтоноор боловсруулах явцд эл төрөлийн хүчилийн шингэн,шүлдийн шингэн,идэгдүүлэх чанартай уурхйн ээдэн,цахилгаан задлалтын шингэн,хаягдмал хүчил,бузар ус зэрэг дамжуулагчыг дамжуулахд онц тохьрно. Хөхүр хүчилийн фосфор бордгуурын үйлэс : Шингэн хүчил,уул шингэн,цахиуур цавуу уулагдацтай флорт цахиуур хүчил,фосфор хүчилийн эдийн ээдэн зэрэг дамжуулагчыг дамжуулахд хэрэглнэ. Ус сийдвэрлэх байгааль орчины хамглалтын үйлэс : Эл төрөлийн хольмог будастай бузар усыг дамжуулахд хэрэглнэ. Тариаалангын эм,бодог,нарьлиг химийн ааж үйлдвэрь : Уусхагч уулагдсан хүчил шүлдийн шингэн, хольмог хүчил,түүхий эдийн ээдэн болон хүчиллэг шүлдлэг түүхий эдийн ээдэн зэрэгийг дамжуулахд хэрэглнэ. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-YP15-25загварын Усан доор байгаа хольцтай насос
Бүтээгдхүүний давуулаг тал Элэгдэлд тэсвэртэй,илжэрэхд тэсвэртэй Дуу чимээ нь доор,доргилт бага Бат бөх,хэрэглэх цаг нь урт Битүүмжь нь сайн, 100% уурхайн ээдэнгийн задралтгүй Онцлог YP15-25/XH загвурын шингэний доорохь хайрын шахуурын далавчт хүрд болон шахуурын бүрхүүлийн дотор зэрэг нь шин хай үрэлтд тэсвэртэй түүхий жиоодигоор давтан дарж үйлдчээ,элэгдэлд тэсвэртэй,илжэрэхд тэсвэртэй,сольхд хялбар. Бүтээгдхүүний хэрэгцээ Төмөрлөг,төмөрлөг бос уурхайн уул,нүүрс,химийн ааж үйлдвэрь,цаас үйлдэх,тараалан,идгээн зэрэгд шавар ээдэнгийг сорох,өөтхөн шингэн болон хөвмөл эдийн бузар усыг сийдвэрлэх ажилд хэрэглэгднэ. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-XPDзагварын төмөрлөг хольцын шингэн зуурмаг насос
Бүтээгдхүүний хэрэгцээ Цахилгаан хүч,төмөрлөг боловсруулах,нүүрс зэрэг ааж үйлдвэрийн хэрэгцээг хангахын тулд тоос шааруу арлгах ,шаруу ээдэн дамжуулах зэрэг ажилын орчины онцлогд тохьруулан хэдэн арван жилийн шааруу ээдэнгийн шахуур төсвөлж үйлдэх туршилгын суур дээр улсын дотоод гадаадын тэргүүний технолог болон содлон бүтээсэн үр бүтэмжийг өргөнөөр хүлээн суралцаж маны үйлдвэрь нь хамгийн шин үеийн их урсгалын хэмжээтэй,өндөр ус татах хэмжээтэй ,олон дэстэй угсран хэлхэж болох XPD загвурын Хайлшт шааруу ээдэнгийн шахуурыг шинээр үйлдчээ. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-XPC загварын төмөрлөг хольцын шингэн зуурмаг насос
Бүтээгдхүүний хэрэгцээ XPC загвурын Хайлшт шахуур нь уурхайн уул,төмөрлөг боловсруулах,цахилгаан хүч,нүүрс,химийн ааж үйлдвэрь,барилгийн материал зэрэгд өргөн хэрэглэгднэ,хатуу биет мөхлөгтэй илжэрэмтгэй бодон элэгдэлтэй ээдэн биетийг дамжуулахд хэрэглэгднэ,түүний хатуу шингэн
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-XPB загварын Төмөрлөг хольцын шингэн зуурмаг насос
Онцлог XPB загвурын Хайлшт шааруу ээдэнгийн шахуур нь M、AH、HH загвур ховооно,M、AH、HH загвурын шахуур нь өлгмэл гартай хэвтээ хэлбэрийн төвөөс жуудах шааруу ээдэнгийн шахуур юм. Төмөрлэг боловсруулах,уурхайн уул,нүүрс,цахилгаан хүч,барьлагын материал зэрэгд чанга илжрэгдэлтэй өндөр өөтхөцтэй шааруу ээдэнгийг дамжуулахд хэрэглнэ,тус шахуур нь бас олон дэст угсраа хэлхээтэй хэрэглж болно. M、AH загвурын шахуурын машины бие нь сольж болх өрөлтд тэсвэртэй төмөрлэгийн дотор буюу түүхий жиооди дотортай,далавчт хүрд нь өрөлтд тэсвэртэй хайлшь буюу түүхий жиоопи материалыг хэрэглжээ, HH загвурын шахуурын машины биеийн дотор болон далавчт хүрд нь өрөлтд тэсвэртэй хайлшыг хэрэглжээ. M、AH、HH загвурын шахуурын тэнхлэгийн битүүмжь нь түүхий эд нэмэн битүүмжлэх буюу төвөөс жуудах битүүмжлэх аргыг хэрэглж болно.Шахуурын гаргах амын байрыг шаардлагыг үндслэн 45°жээтай 8 адаль босын өнцөгөөр эргэлдүүлж угсарч хэрэглнэ. Бүтээгдхүүний хэрэгцээ XPB загвурын Хайлшт шааруу ээдэнгийн шахуурыг элгмэл гарт болон хэвтээ хэлбэрийн төвөөс жуудах шааруу ээдэнгийн шахуур гэж ховооно. Төмөрлэг боловсруулах,уурхайн уул,нүүрс,цахилгаан хүч,барьлагын материал зэрэгд чанга илжрэгдэлтэй өндөр өөтхөцтэй шааруу ээдэнгийг дамжуулахд хэрэглнэ,тус шахуур нь бас олон дэст угсраа хэлхээтэй хэрэглж болно. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-XPA(2) загварын кауцукын шингэн зуурмаг насос
Бүтээгдхүүний давуулаг тал Үр бүтэмж нь өндөр,илжрэхд тэсвэртэй Битүүмжь чанар нь сайн,задрахгүй Ажиллаг нь тогтвортой Хэрэглээ нь өргөн Онцлог Усан хүчиний төсөвтэй,бүтэц нь шин соргог,үр бүтэмжь нь өндөр,илжэрэхийг эсэргүцнэ,ажиллаг нь тогтуун найдвартай Их урсгалын хэмжээ,доор ус татах хэмжээ Доор урсгалын хэмжээ,их ус татах хэмжээ Тэнхлэгийн битүүмжлэх нь хялбар найдвартай,задралтгүй Даралтаар шүүх ажилд хэрэглнэ,давтамжаар хурд ховьруулах чухалгүй,дамжуулах өөтхөц нь өндөр Бүтээгдхүүний хэрэгцээ Тус шахуур нь онцгой чанартай түүхий жиопит шааруу ээдэнгийн шахуур юм.Хойт хазуу хэсэгээр ээдэнгийг сорон оруулж түүхий эд нэмэх нь хялбар,битүүмжь нь сайн,задралтгүй,нэн чухал нь түүний урсгалын хэмжээ болон ус татах хэмжээний морой шугам нь маш эгц.Жишээлбэл:даралтаар шүүх машины тусхай хэрэглдэг түүхий эд тэжээх болон даралт нэмэх шахуур,сүүл уурхайн шахуур зэрэг, Түүхий жиопит шахуур 60 m ээс дээшэх ус татах хэмжээний ажиллах нөгцөлд хэрэглж болхгүй байдалыг ховьруулж Түүхий жиоопит шахуурын хэрэглэгдэх хэвцээг өргөтгэжээ. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-XPAзагварын Кауцукын шингэн зуурмаг насос
Бүтээгдхүүний давуулаг тал Ажиллаг нь тогтвортай,энергийн сүйтэл нь бага,бэл нь доор Урсгалын хэмжээ нь их,ус татах хэмжээ нь өндөр,үр бүтэмжь нь өндөр Чанар сайн,тэсвэртэй,арчлахд хялбар Дуу чимээ нь доор Онцлог Ажиллаг нь тогтвортай,энергийн сүйтгэл нь бага,бэл нь доор,урсгалын хэмжээ нь их,ус татах хэмжээ нь өндөр,үр бүтэмжь нь өндөр,чанар сайн,тэсвэртэй,арчлахд хялбар,дуу чимээ нь доор Бүтээгдхүүний хэрэгцээ Тус шахуур нь дэлхийд нэртэй шин хай түүхий жиоопийн онц өрөлтд тэсвэртэй чанарыг ашиглан түүхий жиоопит урсгал өнгрөх тоног хэвшүүлэн дарж өрөлтд тэсвэртэй чанарын талаар абсолют нэр хөндтэй.Илжрэмхэй будасыг дамжуулахд тохьромжтай шахуур болно, ажиллаг нь тогтвортой,энергийн сүйтэл нь бага,бэл нь доор,урсгалын хэмжээ нь их,ус татах хэмжээ нь өндөр,үр бүтэмжь нь өндөр,чанар сайн,тэсвэртэй,арчлахд хялбар,дуу чимээ нь доор зэрэг давуулаг талтай,дамжуулах уурхайн ээдэнгийн хамгийн их өөтхөц нь 65% (хүндээр бодвол)ээс хэтэрхгүй, дамжуулах уурхайн ээдэнгийн дулааны хэмжээ нь-40℃~70℃. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-төмөрлөг хайлтын төхөөрөмж
Бүтээгдхүүний давуулаг тал 1.Дижитал фас шилжүүлэх болон холвогдолт байцаан хэмжэх теанологтай 2.Чанар нь тогтвортай 3.Байцаан хэмжэх соргогийн хэмжээ өндөр 4.Хутхууруулахыг эсэргүүцэх чадвар нь сайн Онцлог Хэрэглэхд хялбар Үйлдэх үнэ нь доор Арчлахд хялбар Хэрэглэх цаг нь урт Ажиллах зарчим Тус машин нь төмөрлөг дамжуулагчын соронжин оронд орохд үүссэн ховьролтын дохиог ашиглан газартай нэвтрэх цахилгаан технологоор түүнд сийдвэрлэлт хийхийн хамт бүтэцийн(цахилгаан соронжин төмөр、цахилгаан машины нээлэг)хөдөлгөөг үүсгэн гүйцэтгээж үүний уламаас хорт төмөрлэгийг арилгна. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »

XINHAI-Цахилгаан соронзоноор төмөр тусгаарлагч
Бүтээгдхүүний давуулаг тал Соронжин нэвтэрэх гүүний хэмжээ нь их Сорох хүчин нь их Тоос,бороог сэргэйлнэ,илзэрэхд тэсвэртэй Онцлог 1、Соронзон хүч нь их,соронжин орон нь өндөр 2、Бүхүлдээ битүү бүтэцтэй,эл төрөлийн байдалд бүр зохорно. 3、Дулааны хэмжээ дээшлэхийг эзэмших тусгай технологийг хэрэглж даруй төмөр үгэйдүүлэгчийн чанарыг тогтоодог гол илэтгэл тоо IN ховьрохгүйг батлсан байдал доор дугуй утасын тоо N гийг нэмэгдүүлж цахилгаан гөюдэлийн нягтацыг доошлуулна. Ажиллах зарчим Тус төмөр үгэйдүүлэгч нь ижил төвтэй тооригийн бүтэцтэй,соронжин орон нь чанга,соронжин дутаах нь бага.Жижиг хэлбэрийн цахилгаан хөдөлгүүрт тэрэгтэй хамт туузан дамжуулагчын дээр талд өлгөн тасралтгүй ажиллна. Бүхүлдээ битүү бүтэцтэй,хээр гадана ажиллахд тохирно.Тус төрөлийн төмөр үгэйдүүлэгчийн соронжин хүч нь их болхор дамжуулагчын бүсийн хурд нь өндөр бөгөд түүхий эдийн давхраг нь зузаан байх үйлдвэрлэлийн шугам дээр төмөр үгэйдүүлэхд тохирно. Бидэний нетийг сурвалжилахийг хүсе : http://www.floatationcell.com/ Харилцах хүн : Зандан утас : 86-15801534021 E-mail: info@ytxinhai.com Хаяг:ян тай хотын дээд мэрэгжилийн тойрогын шин хай зээлийн 188 номэр
Үйлдвэрлэсэн улс: China     Үйлдвэрлэсэн он:     Байршил:
Дэлгэрэнгүй »